ARMATURA żeliwna, staliwna, kwasoodporna do PN40. Kurki kulowe TYP KKAM, KDM, zawory membranowe TYP ZMA, zawory przeponowe TYP ZPA, ZPB, Zawory przeponowe zwrotne TYP ZZP, zasuwy TYP 126, Pompy wirowe poziome i pionowe, pompy śrubowe oraz aparatura.

Sprawdź karty katalogowe na stronie producenta: