AUTORYZOWANY SERWIS ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA

ZETKAMA Sp. z o.o.

Ustawienia ciśnienia początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa z odbiorem przez Inspektora UDT

  • Ustawiamy ciśnienia początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa, wykonujemy zmianę sprężyn, zakładamy tulejki ograniczającej skok grzyba,
  • Prace diagnostyczne mające na celu określenie stanu technicznego głównych części składowych zaworu bezpieczeństwa.
  • Sprawdzanie jakości powierzchni uszczelniających grzyba i siedliska oraz jakości sprężyny .
  • Sprawdzanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych korpusu, kołpaka i kaptura pod kątem nieciągłości powierzchni.
  • Docieramy w razie potrzeby powierzchnie uszczelniające grzyba i siedliska.
  • Wystawiamy stosowne zaświadczenia o dokonanym przeglądzie i dopuszczeniu do stosowania.

Posiadamy serwis zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY