ARMATURA z żeliwa do PN16. Zasuwy, przyłącza domowe, hydranty, kształtki, Armatura naprawcza, akcesoria, odlewy.

Sprawdź karty katalogowe na stronie producenta: