ARMATURA staliwna, kwasoodporna do PN40. Zasuwy NR KAT. 043, 055, 122SW, 122KO i 190S do kwasu siarkowego. Zawory zwrotno – zaporowe burtowe wylewowe TYP P I-29 i TYP K I-30 oraz odlewy.

Sprawdź karty katalogowe na stronie producenta: