ARMATURA z żeliwa, staliwna do PN40. Zasuwy, przepustnice, hydranty, zawory, kurki kulowe, przyłącza domowe, armatura sanitarna, akcesoria. Armatura zwrotna i zabezpieczająca

Sprawdź karty katalogowe na stronie producenta: