ARMATURA żeliwna, staliwna do PN100. Kurki kulowe BALLOMAX, kurki kulowe TYP AH + osprzęt (Dawniej Firmy ZAWGAZ), Przepustnice z potrójnym mimośrodem TYP AKW, AKFL, AKBW, Armatura regulacyjna CLORIUS w tym reduktory ciśnienia, zawory, termostaty, napędy elektryczne I pneumatyczne, pozycjonery, regulatory różnicy ciśnień, kontrolery, czujniki temperatury.

Sprawdź katalogi produktów: